زندگی با شکوه شایسته شماست

«‌اوپال پارک» با ترسیم یک زندگی با شکوه‌، در شهری که شایسته عنوان شهر اولین‌هاست خلق شده است‌. تفکر و اندیشه حاکم بر آن از معماری کلاسیک و تکنولوژی مدرن و مدیریت علمی و هوشمند بهره گرفته است‌.

همکاری با بهترین‌ها‌ی صنعت ساختمان در سطح برندهای بین‌المللی و داخل کشور و بهره‌گیری از تولیدات آنها‌، مزیت این پروژه است‌.
زندگی در اوپال پارک ما را با سبک نوینی از زندگی در منزل آشنا می‌کند‌. «‌اوپال پارک» با تفکر و خلاقیت، تولد و رشد یافته است‌.

شکوه در درون و ظاهر آن متجلّی است‌. با این وصف این مجموعه گام در مسیری گذاشته است که برای اولین بار در عرصه آپارتمان‌نشینی به خصوص در شهر تبریز در حال انجام است‌. تناظر زندگی در هتل‌های لوکس با زندگی در اوپال پارک این مفهوم را در ذهن پدید می‌آورد که زندگی در «اوپال پارک»‌، زندگی به سبک نوین نیست بلکه:

زندگی در «اوپال پارک‌» خود یک سبک زندگی است‌.

تعهدات و باورهای ما

بر این باوریم که رویای هر شهروند در یک فضای آکنده از آرامش و مهربانی تحقق می یابد.

ما در اوپال پارک به دنبال ایجاد این محیط هستیم…